Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Ke stažení

Počet obyvatel + adresy

Přihláška za člena MASKLS

Stanovy MASKLS 

Jednací řád Valné hromady 

Jednací řád Výběrové komise

Usnesení z ustavující valné hromady

Zakládající členové MASKLS

Strategie MAS

ISÚ

Výroční zpráva r. 2009

Výroční zpráva r. 2010

Výroční zpráva r. 2011

Výroční zpráva r. 2012

Výroční zpráva r. 2013

Výroční zprávy za následující léta se zveřejňují zde.  

 

Fiche platné od 18. kola (Výzva č. 8/2013):

 

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3

Fiche 4

Fiche 5

 

Fiche platné od 16. kola (Výzva č. 7/2012):

 

Fiche 2

Fiche 3

Fiche 5

 

Fiche platné od 15. kola (Výzva č. 6/2012):

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3

Fiche 4

Fiche 5

 

Fiche platné od 13. kola (Výzva č. 5/2011):

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3

Fiche 4

Fiche 5

Fiche podléhají schválení SZIFu. Může dojít ke změnám údajů v nich uvedených.

Fiche platné do Výzvy 04/2011:

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3

Fiche 4

Fiche 5

 

Zpravodaj MAS

č. 1  V.2011

č. 2 XI.2011

č. 3 V. 2012

Zápis z Valné hromady dne 22.09.2015

Zápis z Valné hromady dne 16.03.2016

Zápis z Valné hromady dne 14.06.2016

Zápis z Valné hromady dne 29.11.2016, zveř. 15.01.2017

Zápis z Valné hromady: 27.06.2017, 03.10.2017, 28.11.2017, 19.04.2018, 27.11.2018, 26.11.2019, 25.02.2020, příloha16.03.2021 , 12.09.2022 , 14.11.2023

 

Ex post hodnocení Strategického plánu Leader

 

Zápis z jednání nebo hlasování Programového výboru:

30.01.2018

Etický kodex

10.05.2018

23.05.2019, 23.05.2019, 26.11.2019 , 17.12.2019,  14.04.2020, 25.05.2021, 21.04.2022

 

Zápis z jednání Výběrové komise: 

10.05.2018, 20.03.2019, 20.03.2019, Protokol o kontrole, Vyjádření MAS k protokolu, 29.04.2019 PRV, 29.04.2019 IROP, 29.10.2019, 03.12.2019, 04.05.2021, 21.04.2022  

 

Zápis z jednání Kontrolní a revizní komise:

25.06.2019 - obsahuje střednědobé hodnocení SCLLD, 

Střednědobé hodnocení schválené ŘO IROP 

 

Metodické oznámení č. 1/2019, kterým se stanoví interní postupy MAS ve věci administrace programového rámce IROP

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET