Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Projekt spolupráce

Projekt Uplatňování principu Leader 7 MAS ZK

Na základě Pokynů pro příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR zveřejňujeme informaci o realizovaném projektu. Informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

Aktualizace dne 30.04.2015. 

Aktualizace dne 21.05.2015: 

Na základě pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 (dále jen „Pravidla"), č.j.: 61211/2014-MZE-14113, části 9, bodu 7, zveřejňujeme metodiku vytvořenou v rámci projektu Uplatňování principu Leader 7 MAS ZK, reg.č. 15/022/4210a/672/000008. MAS upozorňuje příjemce podpořené v rámci projektů administrovaných MAS, že zveřejněná metodika nenahrazuje pravidla a postupy, kterými se řídí implementace dosud schválených projektů. Metodika je ke stažení zde

 

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET