Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Projekty MAS

Dotace Zlínského kraje na spolufinancování vlastního podílu režijních výdajů

Doba realizace: 1.1.2021 - 31.12.2023
Jedná se o dotaci výdajů projektu "Spolufinancování vlastníhio podílu režijních výdajů MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko". Dotace je poskytována na spolufinancování vlastního podílu režijních výdajů příjemce dotace v souladu s projektem podpořeným v rámci 6. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu "Zlepšení řídících a administrativních schopností místních akčních skupin".

 

Dotace ze Zlínského kraje na spolufinancování vlastního podílu režijních výdajů

Doba realizace: 1.1.2016 - 31.12.2020
Jedná se o dotaci v maximální výši 89 300 Kč, která současně nesmí překročit 70% celkových způsobilých výdajů projektu "Spolufinancování vlastníhio podílu režijních výdajů MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko". Dotace je poskytována na spolufinancování vlastního podílu režijních výdajů příjemce dotace v souladu s projektem podpořeným v rámci 6. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu "Zlepšení řídících a administrativních schopností místních akčních skupin".

 

 

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET