Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Výzva č. 4 PRV

Výzva č. 4 PRV  

Termín vyhlášení výzvy: 10.01.2022

Termín příjmu žádostí: od 10.01.2022 do 11.02.2022 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

 

Fiche č. 1, soubor lze otevřít pouze z HD počítače.

Fiche č. 2, soubor lze otevřít pouze z HD počítače.

 

Metodické oznámení č. 2/2021,kterým se stanoví interní postupy MAS ve věci administrace programového rámce PRV

Odkaz na pravidla PRV: 

https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Ujistěte se, že pracujete s platnou verzí pravidel PRV. 

 

K výzvě se uskuteční semináře v termínech uvedených ve výzvě.

 

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET