Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Výzva č. 4 PRV

Výzva č. 4 PRV  

Termín vyhlášení výzvy: 10.01.2022

Termín příjmu žádostí: od 10.01.2022 do 11.02.2022 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

 

Fiche č. 1, soubor lze otevřít pouze z HD počítače.

Fiche č. 2, soubor lze otevřít pouze z HD počítače.

 

Metodické oznámení č. 2/2021,kterým se stanoví interní postupy MAS ve věci administrace programového rámce PRV

Odkaz na pravidla PRV: 

https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Ujistěte se, že pracujete s platnou verzí pravidel PRV. 

 

K výzvě se uskuteční semináře v termínech uvedených ve výzvě.

 

Doplněno 14.02.2022:

Seznam přijatých žádostí:

CISPREDTISKU NUTS5T NAZ_PROJ CISLO_FICHE
2022-076-004-001-016 Lešná Stroj pro sečení travních porostů 1
2022-076-004-001-015 Kelč Modernizace RV 1
2022-076-004-001-019 Starý Jičín Traktorový přepravník balíků 1
2022-076-004-002-020 Choryně Obnova hřbitova v obci Choryně 2
2022-076-004-002-017 Kladeruby Zpřístupnění půdního prostoru hasičské zbrojnice 2
2022-076-004-002-018 Lešná Stavební úpravy kapliček v Lešné 2

 

Doplněno 25.04.2022: 

Na základě rozhodnutí Programového výboru MAS ze dne 21.04.2022 zveřejňujeme:

 

Vybrané projekty:                        

 

NAMEOR1

cislo_predtisku

NAZ_PROJ

Fiche

IC

NUTS5T

Místo realisace

počet bodů

DOTACE Kč (BPD)

Pořadí

Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné

2022-076-004-001-016

Stroj pro sečení travních porostů

1

151041

Lešná

310

153500

3

KELEČSKO a.s.

2022-076-004-001-015

Modernizace RV

1

150983

Kelč

410

153000

2

Starojicko, a.s.

2022-076-004-001-019

Traktorový přepravník balíků

1

25352041

Starý Jičín

410

151420

1

Obec Choryně

2022-076-004-002-020

Obnova hřbitova v obci Choryně

2

303844

Choryně

205

741968

1

Obec Kladeruby

2022-076-004-002-017

Zpřístupnění půdního prostoru hasičské zbrojnice

2

303933

Kladeruby

205

744000

3

Obec Lešná

2022-076-004-002-018

Stavební úpravy kapliček v Lešné

2

303992

Lešná

205

743964

2

 

 

 

Celková výše požadované dotace:

 

Fiche 1

457 920,00 Kč

Fiche 2

2 229 932,00 Kč

Spolu

2 687 852,00 Kč

 

 

Nevybrané projekty:

 

 

Žádné. 

 

 

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET