Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Informace zveřejňované na základě pravidel PRV

Na základě článku 3.3.4.2. dokumentu METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 zveřejňujeme následující informace: 

a) zřizovací dokumenty (stanovy, zakládací listina či statut),

Stanovy

b) aktuální seznam partnerů a zájmových skupin MAS

Seznam partnerů:

Na základě Žádosti o doplnění zaregistrované Žádosti o standardizaci MAS č.j. SZIF/2015/0647586 přesunuto do samostatné záložky.

Seznam zájmových skupin: 

rozvoj venkova
zemědělství
podnikatelský sektor
občanská společnost


c) adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoba,

Police 142, 75644; úterý 10 00 - 12 00; Zdeněk Hynek, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD


d) mapa územní působnosti,


e) výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS,

Výroční zpráva r. 2009

Výroční zpráva r. 2010

Výroční zpráva r. 2011

Výroční zpráva r. 2012

Výroční zpráva r. 2013

Výroční zpráva r. 2014

Výroční zpráva r. 2015

Výroční zpráva r. 2016

Výroční zpráva r. 2017

Výroční zpráva r. 2018 

Výroční zpráva r. 2019 

Výroční zpráva r. 2020 

Výroční zpráva r. 2021

Výroční zpráva r. 2022 


f) seznam členů povinných orgánů (rohodovacího, výběrového a kontrolního orgánu).

Rozhodovací orgán:
Obec Police
Obec Poličná
Jaroslav Pajdla
KELEČSKO a.s.
Starojicko, a.s.
LT stone s.r.o.
AGROTECH, spol. s r. o.
Marie Černochová

Výběrový orgán:
Hana Mikalová
Obec Starý Jičín
Obec Podolí
Milan Gerla
Radim Bajar

Kontrolní orgán:
Obec Lešná
Obec Branky
Obec Kladeruby
Obec Kunovice
Eva Vahalíková

 

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET