Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Programový rámec IROP

Harmonogram výzev 2018

Harmonogram výzev 2019 

Harmonogram výzev 2020

Harmonogram výzev 2021

Metodické oznámení č. 2/2017, kterým se stanoví interní postupy MAS ve věci administrace programového rámce IROP

Metodické oznámení č. 1/2019, kterým se stanoví interní postupy MAS ve věci administrace programového rámce IROP

Metodické oznámení č. 1/2020, kterým se stanoví interní postupy MAS ve věci administrace programového rámce IROP

1. výzva IROP Bezpečnost dopravy

2. výzva IROP Cyklodoprava

3. výzva IROP Cyklodoprava

4. výzva IROP Bezpečnost dopravy 

5. Výzva IROP Terminály 

6. výzva IROP Bezpečnost dopravy 

Doplňující informace k Výzvám č. 1 a č. 2: 

Změna termínu vyhlášení výzev na 15.06.2018, konec termínu příjmu žádostí se nemění. 

V případě nejasností nebo problémů kontaktujte MAS na mail maskls@seznam.cz. Upozorňuji, že řešení některých problémů nebo získání odpovědí na některé dotazy může být vzhledem k období dovolených časově náročnější, doporučuji proto nenechávat přípravu projektů a podání žádostí na poslední chvíli. 

Názvy výzev v MS: 1.výzva MAS KLS-IROP- Bezpečnost dopravy, 2.výzva MAS KLS-IROP- Cyklodoprava

Doplněno 15.8.2018:

link na  SCLLD 2014 - 2020

 

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET