Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Příprava strategie CLLD 2014 - 2020

Místní akční skupina za podpory Zlínského kraje a Operačního programu Technická pomoc (OPTP) připravuje strategii na příští programové období 2014 - 2020. Na této stránce naleznete pracovní verzi Integrované strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko. Pracovní verze slouží k veřejnému projednání s veřejností i s územně a věcně příslušnými orgány státní správy a samosprávy, včetně řídících orgánů operačních programů. Uvítáme vaše připomínky ke zveřejněné pracovní verzi strategie. Připomínky, prosím, formulujte tak, aby byly co možná nejkonkrétnější. Máte-li v úmyslu realizovat na území MAS projekt a domníváte se, že příslušná oblast není ve strategii zahrnuta, informujte nás prosím. Vaše připomínka bude projednána a případně zahrnuta do strategie. Své připomínky nám můžete zasílat na mail maskls@seznam.cz nebo na adresu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s., 75644 Police 142 do 27.05.2015. Své připomínky můžete prezentovat také na veřejném projednávání, které se uskuteční dne 7. října 2014 a 26.května 2015.  

Děkujeme za spolupráci.

Pracovní verze strategie ke dni 30.08.2014 je ke stažení zde.

Verze schválená VH MAS

Verze schválená ŘO (bude schvalována VH MAS v říjnu 2017)

O podobách výzev bude jednáno s ŘO jednotlivých programů, předpoklad vyhlášení výzev je listopad 2017 až únor 2018. Informace budou zveřejněny na webu MAS. 

Harmonogram výzev

 

logo_zk

 

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET