Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Výzva č. 7-2012

 

Výzva č. 7/2012

Datum zahájení příjmu žádostí je stanoveno na 27.04.2012, datum ukončení příjmu žádostí na 18.05.2012.

Dokumenty k Výzvě č. 7/2012 MAS KLS

Dokumenty pro žadatele

Formulář žádosti o dotaci

Doplňující informace k žádosti

Strategický plán Leader

Pravidla IV.1.2.

Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Fiche 2

Fiche 3

Fiche 5

Závazná osnova projektu:

Zrušeno. Příloha bude nahrazena přílohou Doplňující informace k žádosti o dotaci (podle závazného vzoru zveřejněného na www.maskls.cz).

Odhadovaná alokace na projekty podpořené MAS za období realizace SPL pro Výzvu č. 7/2012: 30 000 000 Kč. Tento údaj bude použit při bodování preferenčního kriteria Vazba na indikátory SPL MAS KLS.


Registrační číslo MAS: 08/005/41100/672/000139

Odkaz na stránku SZIF s dokumenty pro žadatele a příjemce:

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/1/12

Kontakt:
Adresa sídla sdružení je: Police 142, 756 44 Loučka
email: maskls@seznam.cz
Manažer MAS: Zdeněk Hynek, tel. 734 455 044

Seznam přijatých žádostí

Název žadatele Místo realizace projektu Název projektu Číslo Fiche
NAZEV_ORG NUTS5T_MR NAZ_PROJ  
Město Kelč Kelč Rekonstrukce chodníků ve městě Kelč 2
Marek Kuna Kunovice Pořízení nového secího stroje 5
AGROTECH, spol. s r.o. Choryně Mechanizace pro ošetřování plodin 5
Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné Lešná Technologie pro RV - secí stroj 5
Zemědělské družstvo Kelečsko Kelč Technologie pro rostlinnou výrobu vč. zemědělské techniky 5
Starojicko, a.s. Starý Jičín Pořízení teleskopiského manipulátoru 5

 

Na základě Výzvy místním akčním skupinám ke zveřejnění „předpisu pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů" ze dne 11.05.2012 zveřejňujeme Metodické oznámení č. 1-2012 Postupy při výběru projektů a způsob bodování v návaznosti na bodovací kriteria. Jedná se o tentýž dokument, který byl zveřejněn 01.05.2012 na webu MAS v sekci Informace zveřejňované na základě pravidel PRV. Vzhledem k tomu, že SZIF k jeho zveřejnění vyzval i ty MAS, které tak již učinily, zveřejňujeme jej opět. MO je ke stažení zde.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí

 

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET