Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Informace o stavu schvalování strategie

Informujeme, že Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko splnila podmínky věcného hodnocení a byly vydány akceptační dopisy obou programů, které strategie MAS zahrnuje. Ke dni zveřejnění této aktuality je připravován právní akt o poskytnutí/převodu podpory. Strategie je ke stažení zde. O podobách výzev bude jednáno s ŘO jednotlivých programů, předpoklad vyhlášení výzev je listopad 2017 až únor 2018. Informace budou zveřejněny na webu MAS. 

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET