Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Oznámení o vyhlášení výzvy

MAS oznamuje vyhlášení výzvy k předkládání projektů. V rámci výzvy bude možné předkládat projekty v rámci Fichí 1, 2, 3 a 5 s alokacemi (174 265,55 Kč, 259 570,96 Kč, 338 905,27 Kč, 771,87 Kč). Text výzvy a dokumenty pro žadatele budou zveřejněny v nejbližším možném termínu. Datum vyhlášení výzvy je stanoveno na 05.04.2013, datum ukončení příjmu žádostí na 26.04.2013. Fiche budou k dispozici v sekci ke stažení. Veškeré informace, jakož i termín informačního semináře pro žadatele, budou zveřejněny ve výzvě. Upozorňujeme žadatele, termíny vyhlášení výzvy mohou být změněny v závislosti na postupu schvalování výzvy.

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET