Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Oznámení o vyhlášení výzvy

MAS oznamuje vyhlášení výzvy k předkládání projektů. V rámci výzvy bude možné předkládat projekty v rámci Fichí 1, 2, 3 a 5. Text výzvy a dokumenty pro žadatele budou zveřejněny v nejbližším možném termínu. Datum vyhlášení výzvy je stanoveno na 21.12.2012, datum ukončení příjmu žádostí na 11.01.2013. Fiche budou k dispozici v sekci ke stažení. Veškeré informace, jakož i termín informačního semináře pro žadatele, budou zveřejněny ve výzvě. Upozorňujeme žadatele, termíny vyhlášení výzvy mohou být změněny v závislosti na postupu schvalování výzvy.

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET