Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Oznámení o vyhlášení výzvy

MAS oznamuje vyhlášení výzvy k předkládání projektů. V rámci výzvy bude možné předkládat projekty v rámci Fichí 1, 2,  4 a 5. Text výzvy a dokumenty pro žadatele budou zveřejněny v nejbližším možném termínu. Datum vyhlášení výzvy je stanoveno na 18.04.2011, datum ukončení příjmu žádostí na 06.05.2011. Fiche jsou k dispozici v sekci ke stažení. Veškeré informace, jakož i termín informačního semináře pro žadatele, budou zveřejněny ve výzvě.

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET