Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Vyhlášení výzvy

MAS oznamuje vyhlášení výzvy k předkládání projektů. V rámci výzvy bude možné předkládat projekty v rámci Fichí 1, 2 a 4. Text výzvy a dokumenty pro žadatele budou zveřejněny v nejbližším možném termínu. Datum vyhlášení výzvy je stanoveno na 19.8.2009, datum ukončení příjmu žádostí na 9.9.2009. Fiche jsou k dispozici v sekci ke stažení. Veškeré informace, jakož i termín informačního semináře pro žadatele, budou zveřejněny ve výzvě.

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET